Δικαίωμα υπαναχώρησης για τους καταναλωτές

(Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που κατά κύριο λόγο δεν αφορούν την εμπορική τους δραστηριότητα ούτε τη δραστηριότητά τους ως αυτοαπασχολούμενοι.)

Οδηγίες υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο.

Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα,

  • κατά την οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που ορίζεται από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε ή έχει παραλάβει τα εμπορεύματα, εάν έχετε παραγγείλει ένα ή περισσότερα εμπορεύματα ως μέρος μιας μεμονωμένης παραγγελίας και αυτή παραδίδεται ή θα παραδοθεί ενιαία, ή
  • κατά την οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που ορίζεται από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε ή έχει παραλάβει το τελευταίο εμπόρευμα, εάν έχετε παραγγείλει περισσότερα εμπορεύματα ως μέρος μιας μεμονωμένης παραγγελίας και αυτά παραδίδονται ξεχωριστά, ή
  • κατά την οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που ορίζεται από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε ή έχει παραλάβει την τελευταία μερική αποστολή ή το τελευταίο τεμάχιο, εάν έχετε παραγγείλει ένα εμπόρευμα που παραδίδεται σε πολλές επιμέρους αποστολές ή τεμάχια, ή
  • κατά την οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που ορίζεται από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε ή έχει παραλάβει το πρώτο εμπόρευμα, εάν έχετε συνάψει σύμβαση για την τακτική παράδοση των εμπορευμάτων σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας (VEMO GmbH, Jutogasse 3, 4675 Weibern, Αυστρία, τηλέφωνο: +43 664 611 14 02, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@vemo.at) στείλετε μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικά, e-mail) της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης για τον σκοπό αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, θα πρέπει να σας καταβάλλουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε διαφορετικό τύπο παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρεται από εμάς), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την υπαναχώρηση από τη παρούσα σύμβαση. Για αυτήν την εξόφληση, χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήθηκε κάτι άλλο μαζί σας ρητά. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με τέλη για αυτήν την εξόφληση.

Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα ή έως ότου προσκομίσετε απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα, όποιο από τα δύο επέλθει νωρίτερα.

Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα προϊόντα αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που θα μας ενημερώσετε για την υπαναχώρηση από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών.

Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων.

Είστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν μειωμένη αξία των εμπορευμάτων που προκύπτουν από τον χειρισμό, εκτός από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των εμπορευμάτων.

Υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης

(Εάν θέλετε να υπαναχωρήεστε από τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτό το έντυπο και στείλτε το πίσω.)

– Προς

VEMO GmbH, Jutogasse 3, 4675 Weibern, Αυστρία, αριθμός τηλεφώνου: +43 (0) 7732 – 3711700, e-mail: office@vemo.at

– Εγώ/εμείς (*) ανακαλώ/-ούμε με το παρόν τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων προϊόντων (*)/ την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

– Παραγγέλθηκε στις (*)/λήφθηκε στις (*)

– Όνομα καταναλωτή(ών)

– Διεύθυνση καταναλωτή(ών)

– Υπογραφή του(των) καταναλωτή(ών) (μόνο εάν η ειδοποίηση γίνεται σε έντυπη μορφή)

– Ημερομηνία

___________
(*) Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.

Facebook Instagram Youtube
0
    0
    καλάθι αγορών
    Din indkøbskurv er tomZurück zum Shop